Sammen med Forbrukerrådet og Knowit Experience lagde vi nye forbrukerradet.no

Forbrukerrådet

Kunde:

Forbrukerrådet

Besøk nettsiden:

forbrukerradet.no

Rolle:

Informasjonsarkitektur, Brukeropplevelse, Prototyping, Front-End, Back-End, WordPress, Brukertesting, Drift og sikkerhet

Forbrukerrådet

Vi har stått for utvikling av nettsiden, men også bidratt med interaksjonsdesign. Knowit Experience har hatt hovedansvar for designet.


Den nye løsningen har gjort det lettere for forbrukerrådet å publisere nytt innhold samt håndtering av det eksisterende arkivet. Dette har økt forbrukerrådet tilstedeværelse på nett som igjen har resultert i mer trafikk på nettsiden.


Det har også blitt enklere for brukerne å finne frem til ønsket informasjon på egenhånd, som medfører færre henvendelser til forbrukerrådet på telefon og e-post.

Forbrukerrådet